گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه : 12 الی 20 | جمعه ها : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

گالری فرشته

فهرست